Search
Close this search box.
Previous slide
Next slide

บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด คือผู้ริเริ่มการผลิตฟิล์มพลาสติก LDPE อันดับต้นของประเทศ และมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต และจำหน่ายพลาสติก เพื่อการบรรจุภัณฑ์และพลาสติกเพื่อการเกษตร เรามีความพร้อมในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีความพร้อมในการพัฒนาสร้างนวัตกรรมไปพร้อมกับลูกค้า เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

คำสัญญาจากเรา

คุณภาพคือหัวใจ

บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง โดยใส่ใจกับรายละเอียดตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และทันสมัย การลงทุนกับเครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมทั้งการวางระบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และลดข้อผิดพลาด มีระบบการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพสินค้า ที่สำคัญคือการพัฒนาพนักงาน เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่มือลูกค้า

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสำเร็จ

เพราะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทำให้บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยบริษัท ฯ มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อทดสอบคุณสมบัติฟิล์ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสม และตอบโจทย์กับลูกค้ามากที่สุด เพราะเรามุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การรับรองเรื่องคุณภาพ

บริษัท ฯ ได้รับการตรวจสอบจากบริษัทตรวจสอบที่มีมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ บริษัท ฯ พร้อมที่จะพัฒนาและมองหามาตรฐาน เพื่อยืนยันในเรื่องคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัท ฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพมาเป็นอันดับแรก โดยมีการปฏิบัติงานและการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001-2015 เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท ฯ และของลูกค้า

นโยบายคุณภาพ

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ผลิตสินค้าได้คุณภาพและรวดเร็วต่อการส่งมอบ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

การเดินทางของเรา

กว่า 70 ปี ที่บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ และให้โอกาสเราได้แสดงความสามารถในการส่งมอบสินค้า และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของท่าน หรือช่วยแก้ไขปัญหาของท่านได้ เราสัญญาว่าเราจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อส่งมอบสินค้า และบริการด้วยความสามารถ และประสบการณ์ของเราอย่างเต็มที่ที่สุด

1949

เปิดร้านขายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

1960

ตั้งโรงงาน ลงทุนเครื่องจักรเป่าถุงพลาสติก (ฟิล์ม)

1973

เริ่มผลิตถุงเพาะชำต้นไม้

1975

เริ่มการทดลอง และผลิตฟิล์มหดด้วยพลาสติกประเภท PE
(Shrink Film)

1976

เปิดโรงงานที่สุขุมวิท 71

1978

เริ่มผลิตพลาสติกคลุมดิน
(Mulch Film)

1980

เริ่มผลิตพลาสติก เพื่อคลุมโรงเรือน (Green House Film)

1984

เริ่มผลิตพลาสติกปูอ่างเก็บน้ำด้วย PE

1992

จดทะเบียน บริษัท วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม จำกัด

2004

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ “วัง-แสงอัมพร” เพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างในการทดลองการเกษตร และทดสอบการใช้พลาสติก เพื่อการเกษตรที่จังหวัดปราจีนบุรี

2006

ได้รับรางวัล Supplier reliability award จาก Foremost Thailand

2008

ขยายพื้นที่โกดังเก็บวัตถุดิบ
และสินค้า

2016

ปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่
(Re- Organization) เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

2017

บริษัท ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001 : 2015

2020

บริษัท ฯ ได้รับรางวัลคู่ค้าดีเด่น Business Partner Awards ระดับ Silver จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)